Zrozumieć przeszłość

Zrozumieć przeszłość to seria podręczników do nauki historii w klasach ponadgimnazjalnych: w liceum ogólnokształcącym lub technikum. Cykl składa się z czterech podręczników, które zawierają katalog najważniejszych wydarzań z dziedziny historii powszechnej oraz polskiej. Podręcznik wydany został przez wydawnictwo Nowa Era, które od wielu lat specjalizuje się w różnego rodzaju publikacjach edukacyjnych. Seria zgodna jest z obowiązującą podstawą programową, o czym świadczy numer dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do użytku szkolnego. Każdy z podręczników napisany został przez inny zespół autorów, na który składają się specjaliści z dziedziny okresów historycznych poruszanych w danym tomie. Dzięki temu, seria jest nie tylko bardzo rzetelną publikacją przygotowującą do egzaminów maturalnych, ale też może służyć jako źródło wiedzy historycznej dla osoby w każdym wieku, która chce uzupełnić swój stan wiedzy. 

Części podręczników 

Historia zazwyczaj jest przedmiotem omawianych w klasach humanistycznych, czyli licealnych. Rozszerzenia wchodzą od klasy drugiej – wówczas uczeń zaczyna ze zdwojoną mocą przykładać się do przedmiotów, które później będzie chciał zdawać na egzaminie maturalnym. Seria jest podzielona na cztery części co daje możliwość do omawiania każdej z nich przez jeden semestr. Publikacje różnią się długością, ale tą najkrótszą jest ostatnia – z tego powodu nawet jeżeli nauczyciel spóźni się z realizacją podstawy programowej, w ostatnim podręczniku uczeń znajdzie relatywnie najmniej informacji do samodzielnego powtórzenia. Zakresem tematycznym pierwszego podręcznika jest starożytność oraz średniowiecze. Uczeń zaznajomi się z pierwszymi cywilizacjami, a także z kształtowaniem się narodu polskiego. Drugi podręcznik to już era nowożytna, która kończy się aż na rewolucji francuskiej i wojnach napoleońskich. Jest to nauka o zupełnej zmianie myślenia ludzkiego i początku powstawania świata w ramach, które znamy po dziś dzień. Trzecia część natomiast dotyczy czasu od kongresu wiedeńskiego kończącego wojny napoleońskie, a kończy się dopiero na wybuchu drugiej wojny światowej. Wreszcie, ostatni tom serii to dzieje najnowsze, czyli druga wojna światowa, komunizm w Polsce oraz jego upadek. 

Dodatkowe pomoce naukowe

Wydawnictwo Nowa Era wychodzi na przeciw wymaganiom dzisiejszego ucznia i dostarcza do swoich podręczników całą gamę pomocy naukowych. Przede wszystkim ćwiczyć zdobywaną systematycznie wiedzę można dzięki specjalnych zeszytom ćwiczeń. Wydane zostały także atlasy historyczne przeznaczone dla młodzieży uczącej się, które pomogą zrozumieć historię polityczną Europy i świata.